לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

ויזות חדשנות - הגשת בקשה - יזם

יזמים מחו"ל אשר מעוניינים להקים מיזם טכנולוגי חדשני בישראל מוזמנים להגיש בקשה לקבל ויזת חדשנות.

תאפשר ליזם לגבש מיזם טכנולוגי חדשני בישראל לתקופה של עד 24 חודשים במטרה להקים חברה ישראלית. בזמן גיבוש הרעיון הטכנולוגי יוכל היזם לקבל תמיכה מתכנית תנופה של רשות החדשנות.

יזמים שיקבלו ויזת חדשנות יוכלו לקבל ויזת מומחה כאשר המיזם מגובש ובשל לקבל תמיכה באחד ממסלולי ההטבה של רשות החדשנות. כדי לקבל ויזת מומחה על היזם הזר להקים חברה ולפנות לאחד ממסלולי ההטבה ברשות החדשנות.

יזמים זרים שיבחרו להקים חברה בישראל ויקבלו אישור באחד ממסלולי ההטבה של רשות החדשנות יהיו זכאים לקבל ויזת מומחה אשר תאפשר ליזם עבודה בשכר בחברה שהקים לתקופה של עד 5 שנים.

קליטת היזמים תעשה באמצעות מסגרת תומכת אשר תעמיד לרשות היזמים: מרחב עבודה, תשתית פיזית וטכנולוגית, תמיכה עסקית ומקצועית וחשיפה לסביבת החדשנות בישראל.
לחץ להגשת הצעה