לוגו משרד הכלכלה והתעשייה
תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל
(פיילוט)
התכנית תאפשר, לראשונה, ליזמים זרים לקבל ויזת עבודה במיזם שיקימו בישראל.
במסגרת מסלול ויזת החדשנות, יוכל היזם לשהות בישראל לתקופה של עד 24 חודשים בה יתאפשר לו לקבל תמיכה במסגרת מסלול תנופה של רשות החדשנות.

בהמשך, במידה והמיזם הבשיל לכדי חברה, יוכל היזם הזר להגיש בקשה לתמיכה על ידי רשות החדשות. לאחר קבלת האישור, יקבל היזם ויזת מומחה לשם עבודה בשכר במיזם, לתקופה של עד 5 שנים.

ויזת החדשנות תאפשר ליזמים זרים מרחבי העולם לפתח ולגבש את המיזמים הטכנולוגיים שלהם בישראל. בתחילת דרכו בישראל היזם הזר יתארח באחת מ-12 המסגרות התומכות המאושרות שנבחרו. מסגרת תומכת תספק ליזם הזר חשיפה לסביבת החדשנות בישראל, מרחב עבודה, תשתית טכנולוגית, תמיכה עסקית ולוגיסטית.

לרשימת 12 המסגרות התומכות המאושרות ››

למידע נוסף אודות הגשת בקשה לקבלת ויזת החדשנות ››
לחץ להגשת הצעה